MENU CLOSE

Atelier de la Nuagerie

L’observer est le plus doux des voyages. Un aller sans retour. Un hymne à la liberté. Son existence, d’une brièveté haletante me rappelle la nôtre, fugace et éphémère. Les nuages surgissent et s’effacent avant même qu’on ait eu le temps de les apprivoiser, n’est-ce pas là le propre de la finitude de l’homme?

S’il est vrai que la nature nous montre le chemin, soyons rassurés car les nuages se font et se défont, naissent et disparaissent. Mais toujours, quelque part, là où notre regard ne les voit plus, réapparaissent.

En perpétuel mouvement, vaporeux et aériens, ils nous libèrent de cette insoutenable gravité de l’être, ils nous donnent un peu de hauteur et prennent la forme de nos idées les plus folles.

Et lorsque finalement, leur valse emporte avec elle notre imaginaire, nos vies deviennent aussi douces que la plus fine des mousselines, aussi légères qu’un flocon de soi(e).

Imaginer, façonner et créer un nuage est une manière de pérenniser ces instants suspendus en donnant du corps à l’impalpable.

 

Saviez-vous que dans mon petit ventre tout mou se cachait un trésor en technologie? Je ne suis pas un nuage perdu parmi les hommes, je vous suis entièrement dédié. Vous me voulez éclairage? D’un simple clic sur votre smartphone et je me pare de plus de 16 millions de tonalités différentes. Vous rêvez d’un réveil matin matin qui simule le lever du soleil de vos dernières vacances? Une touche effleurée et voilà que le tour est joué. Vous aimez danser? Synchronisez moi à votre musique et mon corps battra la mesure au rythme de vos beats. Je peux être snob aussi à mes heures et épater votre galerie en grondant tel un orage illuminé de milles éclaires.

 

NL

Er naar kijken is de zoetste reis. Een heenreis zonder terugkeer. Een hymne aan vrijheid. Haar bestaan, dat ademloos kort is, herinnert ons aan die van ons, vluchtig en kortstondig. Wolken komen op en verdwijnen voordat we zelfs tijd hebben om hen te temmen. Is dit niet het juiste van de eindigheid van de mens?

Als het waar is dat de natuur ons de weg wijst, laten we dan gerustgesteld zijn omdat wolken worden gemaakt en onopgemaakt, ontstaan en verdwijnen. Maar verschijnen telkens ergens waar onze ogen hen niet zien.

In voortdurende beweging, bevrijden ze ons van de ondraaglijke zwaartekracht van het «zijn», ze geven ons een beetje hoogte en nemen de vorm van onze wildste ideeën.

En als tenslotte hun dans ons imaginair meesleurt, worden onze levens zo zoet als de fijnste vlokken, zo licht als zijde.

Het verbeelden, vormgeven en creëren van een wolk is een manier om deze opgeschorte momenten te bestendigen, door lichaam aan het ongrijpbare te geven.

 

Wist je dat ik in mijn kleine zachte buikje een schat in technologie heb verborgen? Ik ben geen verloren wolk tussen de mannen, ik ben helemaal aan jou gewijd. Wil je me belicht zien? Met een simpele klik op uw smartphone kan je met mijn 16 miljoen verschillende tonen spelen. Droom je van een ochtendwekker die de zonsopgang van je laatste vakantie simuleert? Een aanraking op de app en zo gedaan. Houd je van dansen? Synchroniseer me met jouw muziek en mijn buikje zal op de ritme van je beats dansen. Ik kan ook snobby zijn, en als een onweersbui met duizenden bliksems jouw vrienden verbazen.